FortVillage

FortVillage digitaliserar och automatiserar din fastighetsförvaltning. Det har aldrig varit lättare att äga och förvalta fastigheter. FortVillage tar hand om alla tidskrävande och återkommande uppgifter åt dig.

Contact
info@fortvillage.com
IMD

Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Nytt krav för IMD

Regeringen har beslutat att det ska införas krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus från halvårsskiftet 2021. Kravet gäller dock enbart om inte andra energibesparande åtgärder genomförs så att energianvändningen kommer under gällande gränsvärde.

IMD
Bild från Comfort

Vad är individuell mätning och debitering?

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att varje enskild lägenhets förbrukning av energi mäts och att den boende debiteras för faktisk förbrukning. IMD kan göras för vatten, el, värme eller gas.

Vilka omfattas av det nya IMD kravet?

Krav på installation av IMD för värme gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda, uttryckt som primärenergital, som är högre än:

  • 180 kWh/moch år i flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
  • 200 kWh/m2 och år i flerbostadshus i övriga län.

Kravet på IMD gäller flerbostadshus som har en central källa för distribution av värme till lägenheterna. Genom detta omfattas inte flerbostadshus som värms med direktverkande el av kravet.

Viktiga datum

1 juli 2021 – IMD för värme ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med planerad ombyggnad.

1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med planerad ombyggnad.

Momsfritt eller momspliktigt? Högsta förvaltningsdomstolen avgör

Enligt ett förhandsbesked i Skatterättsnämnden mars 2019 ska IMD även fortsättningsvis vara undantagna från moms. Skatterättsnämnden ogillade Skatteverkets ställningstagande från 2018 där verket ansåg att hyresvärdar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om förbrukningen inte ingår i hyran och debiteras separat.

Skatteverket har överklagat Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur kan FortVillage hjälpa er?

FortVillage kan hjälpa er med integrationen och automatiseringen av IMD för era fastigheter. Förbrukning och kostnad appliceras automagiskt på varje avi till varje hyresgäst som betalningsrader! Kontakta oss här HÄR så förklarar vi mer.


Källa: