FortVillage

FortVillage digitaliserar och automatiserar din fastighetsförvaltning. Det har aldrig varit lättare att äga och förvalta fastigheter. FortVillage tar hand om alla tidskrävande och återkommande uppgifter åt dig.

Contact
info@fortvillage.com

FAQ

Hur migrerar vi data från vårat nuvarande system?

Det spelar ingen roll om ni har allt i excel eller utspridd i olika system. Vi hjälper er genom hela processen. Låt oss först ta en sittning för att identifiera datan.

Är våran data säker?

Ja, alla våra tjänster är krypterade med SSL. Vi hostar våra servrar hos Microsoft Azure med hösta säkerhetsinställningarna.

Vad menas med modulbaserat?

Det betyder att vi kan bygga ytterligare integrationer och förbättringar ovanpå våran plattform. Vi kan t.ex. koppla på datan från era solpaneler eller värmecentral till våran plattform. Vi kan även koppla mot era ekonomisystem. På så sätt har ni all data i ett system.

Hur ofta kommer vi faktureras?

Månadsvis.

Är det möjligt att testa produkten gratis?

Såklart! Kontakta oss här nedanför.

Har du några frågor?