FortVillage

FortVillage digitaliserar och automatiserar din fastighetsförvaltning. Det har aldrig varit lättare att äga och förvalta fastigheter. FortVillage tar hand om alla tidskrävande och återkommande uppgifter åt dig.

Contact
info@fortvillage.com
fortvillage fastighetsskötare

Varför bör man digitalisera fastighetsskötseln?

Vad har fastighetsskötare för ansvar?

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag, men trappstädning, skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd förekommer ofta. Snöröjning, grusning och sandning på vintern, samt upptagning av grus på våren ingår också i fastighetsskötarens arbetsuppgifter. Även miljöstationerna faller ofta under fastighetsskötarens ansvar. I det här jobbet är det viktigt att trivas med fysiskt utomhusarbete i alla väder.

Fastighetsskötare kan även kallas Bovärd, Husvärd, Kvartersvärd, Miljövärd eller Fastighetsvärd.

Som fastighetsskötare arbetar du med miljön inne i och utanför de fastigheter du ansvarar för. Du ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö, samt att utemiljön är väl omhändertagen. Felsökningar av problem och enklare reparationer ingår i tjänsten.

Fastighetsskötaren har dagliga kontakter med hyresgäster och inhyrda entreprenörer. Arbetet är både fritt och varierat men ställer krav på flexibilitet då akuta ärenden kan dyka upp.

Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik fastighetsskötare. Du påverkar genom ditt arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

Hur kan ett digitalt fastighetssystem som FortVillage med ärendehantering hjälpa fastighetsskötare?

Med ett digitalt fastighetssystem som FortVillage med ärendehantering får man en mer effektiv förvaltning. Här kan både hyresgäst och fastighetsskötare lägga in både felanmälan och åtgärder för planerat underhåll. Man kan direkt få fram status för ett ärende samt se vad som har hänt i ärendet tidigare. Detta är användbart både för den som administrerar fastigheten, men även för kunder och medarbetare som kan vilja få en uppdatering. Fastighetssytsem ger möjlighet att se alla ärenden i realtid och ger värdefull information som hjälper till med prioritet och planering av arbetsuppgifter. Fastighetsskötare får bättre arbetsflöde och enklare kommunkation med hyresgästen genom fastighetssystemet. Allt detta bidrar med en mer effektiv förvaltning och kan sänka underhållskostnader och tidsåtgång.

Nästa steg är en bra underhållsplan

En bra underhållsplan fungerar både som beslutsunderlag och som smidigt verktyg för dig som ansvarar för en eller flera fastigheter. Den hjälper dig att prioritera rätt, jobba förebyggande och samordna underhållet vilket kan sänka både underhållskostnader och tidsåtgång. Vi på FortVillage samarbetar och utbyter oftast kunskap med våra branschkollegor. Våra kompisar på Planima har skrivit ett bra inlägg om underhållsplaner som ni kan läsa här.