FortVillage

FortVillage digitaliserar och automatiserar din fastighetsförvaltning. Det har aldrig varit lättare att äga och förvalta fastigheter. FortVillage tar hand om alla tidskrävande och återkommande uppgifter åt dig.

Contact
info@fortvillage.com
fortvillage teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning innefattar planering, drift och underhåll av fastigheter och byggnader. Fastighetssystem som effektiviserar och optimerar hanteringen av fastigheter vilket möjliggör smidigare drift, minskade kostnader och bättre långsiktig planering.

support Felanmälan

Felanmälan and ärendehantering

Fastighetssystemet kan prioritera och tilldela felanmälningar till lämpliga tekniker

Tvättmaskin Vitvaror

Hantering av vitvaror

Översiktlig och effektiv hantering av priser och garantier för vitvaror inom fastigheter

Digital nyckelhantering

Hanteringen av åtkomst till fastigheter genom att digitalisera och centralisera hanteringen av nycklar och åtkomstpunkter

Digital besiktning

Strukturerad, effektiv och dokumenterad besiktning för att säkerställa att fastigheten upprätthåller en hög standard och följer regler och säkerhetskrav

statistic Underhållsplan

Långsiktig underhållsplan

Långsiktig underhållsplan resulterar i ökad tillförlitlighet, minskade driftstörningar och förbättrad livslängd för fastighetsutrustning och installationer

Och mycket mer..

Vi älskar att visa vilka fler funktioner vi har. Ska vi boka ett möte?