FortVillage

FortVillage digitaliserar och automatiserar din fastighetsförvaltning. Det har aldrig varit lättare att äga och förvalta fastigheter. FortVillage tar hand om alla tidskrävande och återkommande uppgifter åt dig.

Contact
info@fortvillage.com

Vad är FortVillage?

FortVillage är en molnbaserad plattform med digitala lösningar som förenklar ägandet, förvaltningen och utvecklingen av fastigheter. Att ha en molnbaserad, stabil och ledande SaaS-plattform som grund ger möjlighet till framtida skräddarsydda tjänster ovanpå plattformen. Utveckling eller integrering av nya moduler ovanpå befintlig plattform eliminerar uppstartssträcka- och kostnad. Med en  framtidssäker plattform kan man möta bolagets och slutkundens behov på alla plan.

Teknisk förvaltning + Ekonomisk förvaltning = FortVillage

Den molnbaserade SaaS-plattformen erbjuder som standard enkel hantering och översikt över fastigheter och hyresgäster. Ska in- och utflytt planeras, fastighetsskötare bokas eller hyresavier skickas? Allt detta sköts från en och samma plattform. Teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning möts på riktigt. All data finns under samma tak och detta skapar underlag för bättre analys. Du får rapporter och påminnelser av alla viktiga händelser. Med detta som grund och en modulbaserad plattform, så skapar detta oändligt många möjligheter. Att integrera mot andra tjänster eller sensorer uppnås genom att bara skapa en ny modul.