FortVillage

FortVillage digitaliserar och automatiserar din fastighetsförvaltning. Det har aldrig varit lättare att äga och förvalta fastigheter. FortVillage tar hand om alla tidskrävande och återkommande uppgifter åt dig.

Contact
info@fortvillage.com
proptech

PropTech ❤️ FortVillage

PropTech är inget nytt begrepp. Begreppet proptech kommer och går i vågor men vad är det egentligen? Själva förkortningen betyder Property Technologies. Ska vi förklara det med en mening så hade vi svarat med: företag som erbjuder innovativa digitala produkter och lösningar till fastighetsbranschen. Några av de områden man digitaliserar är uthyrning, fastighetsförvaltning, dokumenthantering, drift och underhåll. Det är en bråkdel av allt som pågår inom proptech världen idag.

Proptech går hand i hand med andra områden som t.ex. FinTech, ConTech och smarta fastigheter. FinTech är bolag som Fortnox eller Visma som fokuserar på ren ekonomi och redovisning. ConTech som står för Construction Technology är bolag som försöker digitalisera byggnadsbranschen. Det finns många besläktade områden och det kommer hela tiden mer.

Vart passar FortVillage in i bilden?

FortVillage är ett PropTech bolag. Vi vill vara navet i allt detta och hjälpa våra fastighetskunder möta framtiden. Att vara modul- och molnbaserad underlättar att att koppla på ytterligare tjänster ovanpå plattformen. Det är en av de viktigare kriterierna när man väljer ett fastighetssystem. Att det ska vara lätt att integrera mot andra tjänster. På så sätt kan man känna sig trygg inför framtiden. Man vill ha all sin data i ett och samma system för att lättare kunna göra analyser och dra slutsatser. Läs gärna mer om FortVillage och fastighetssystem här.